• Krzesła do małej kuchni włoskiej

    5 lat ago
    Częsty dylemat, co wybrać krzesła, hokery, a może w ogóle kuchnia bez krzeseł? Nasze kuchnie Łódź o mniejszej powierzchni, ale posiadające stolik, muszą mieć też krzesła, bądź hokery. W zależności od wysokości naszego stołu i jego wielkości włoskie meble…
  • Najbardziej popularni producenci baterii do laptopów

    11 miesięcy ago
    Każda bateria do laptopa stanowi integralną część tego komputerowego urządzenia przenośnego. Wobec tego w sprzedaży dostępne są różnych marek baterie do laptopów, które mogą być wykorzystywane do ładowania nawet najbardziej eksploatowanych urządzeń. Należy przyznać, że popularność samych baterii do…

Jakie są czynniki ryzyka powstawania przepukliny pępkowej

Przepukliną nazywamy stan, w którym zawartość jamy ciała przemieszcza się poza położenie, w jakim powinna się fizjologicznie znajdować. Najczęściej dotyczy jamy brzusznej, której fragmenty przez otwór w powłokach uwypuklają się w miejscu o obniżonej odporności. Kto jest najbardziej narażony na powstawanie przepukliny pępkowej?

Wbrew powszechnie panującym opiniom, przepuklina pępkowa nie dotyczy tylko niemowląt i małych dzieci. Rzeczywiście, ze względu na etiologię wyróżniamy przepukliny wrodzone, lecz przepuklina pępkowa może być również nabyta. O przepuklinie pępkowej wrodzonej mówimy, gdy nie dojdzie do zamknięcia pierścienia pępkowego po porodzie. W życiu płodowym pierścień pępkowy pełni funkcję otworu, przez który do ciała dziecka wchodzą naczynia pępowinę. Przepuklina pępkowa powstaje, gdy zrośnięcie się pierścienia jest utrudnione lub uniemożliwione poprzez tkankę tłuszczową przedotrzewnową. Fizjologicznie pierścień powinien samoczynnie zamknąć się pomiędzy 4. a 6. miesiącem życia dziecka.

W przypadku noworodków i niemowląt przepuklina pępkowa przyjmuje formę wybrzuszenia, niewielkiego guzka, uwypuklającego się przy płaczu. Dziecko może odczuwać dyskomfort i ból. Przepuklina pępkowa wrodzona w większości przypadków znika samoistnie, jednak w przypadkach, gdy nie dojdzie do jej samoczynnego wyleczenia, konieczna może okazać się interwencja chirurgiczna. Aby wspomóc proces zanikania przepukliny, zaleca się częste układanie dziecka w pozycji na brzuchu, która wzmacnia mięśnie tłoczni brzusznej.

Przepuklina pępkowa nabyta – jakie są czynniki jej powstawania?

Etiologia przepuklin pępkowych nabytych jest bardziej skomplikowana. Występują u osób dorosłych, w każdym wieku. Szacuje się, że stanowią od 5% do 10% wszystkich zdiagnozowanych przypadków przepukliny brzusznej, obok przepukliny pachwinowej, udowej, przepukliny kresy białej oraz przepukliny pooperacyjnej. Przepuklina pępkowa pojawia się w wyniku osłabienia tkanki łącznej i mięśni brzucha. Więcej szczegółów: blog/jak-powstaje-przepuklina-pepkowa/

Ryzyko wystąpienia choroby wzrasta wraz z występowaniem schorzeń, którym towarzyszy wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej. Przepuklina pępkowa jest więc często przypadłością osób borykających się z przewlekłymi zaparciami czy długotrwałymi infekcjami dróg oddechowych, którym towarzyszy przedłużający się kaszel. Czynnikiem wysokiego ryzyka powstawania przepukliny pępkowej jest również przerost prostaty u mężczyzn oraz problemy z oddawaniem moczu. Osłabienie struktur powięzi pępkowej, a więc i zwiększone prawdopodobieństwa wystąpienia przepukliny, może wynikać również z obecności w jamie brzusznej guzów nowotworów lub być spowodowane wodobrzuszem. Ponadto lekarze podają, że czynnikiem warunkującym pojawienie się kłopotliwego schorzenia mogą być również otyłość oraz przebyte ciąże. Również osoby palące tytoń są w wysokiej grupie ryzyka. Na przepuklinę pępkową chorują pacjenci, których praca wymaga od nich ciężkiego wysiłku fizycznego oraz osoby obciążające organizm forsownymi ćwiczeniami fizycznymi. Strukturę i wytrzymałość tkanki łącznej obniżają także niektóre zażywane leki (np. steroidy).

Wysokie ciśnienie w jamie brzusznej i osłabienie powłok brzusznych sprzyja wydostawaniu się zawartości jamy poza fizjologiczne granice. Wytwarza się worek przepuklinowy, do którego przemieszczają się fragmenty otrzewnej. Tworzeniu się przepukliny pępkowej może towarzyszyć ból oraz dyskomfort. Bezpośrednio w pępku lub obok niego pojawia się charakterystyczne wybrzuszenie, niewielki guzek, którego zawartość początkowo daje się odprowadzić do jamy brzusznej pod wpływem nacisku. Nie należy lekceważyć objawów przepukliny pępkowej, gdyż może dojść do groźnych powikłań związanych z uwięźnięciem fragmentów jamy brzusznej w worku przepuklinowym, czemu towarzyszy ostry ból i silne zaczerwienienie wybrzuszenia, mogą pojawić się wymioty. Ugrzęźnięcie przepukliny jest niebezpieczne dla życia i zdrowia, dlatego warto zgłosić się do lekarza, zanim wystąpią powikłania. Przepuklinę leczy się operacyjnie, zabieg jest prosty, a pacjenci po leczeniu operacyjnym szybko wracają do siebie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.